ELEKTROTEHNIČKO-USLUŽNO PREDUZEĆE

ELEKTROREMONT A.D. je elektrotehničko-uslužno preduzeće, koje je tehnički i kadrovski osposobljeno za  izvođenje najsloženijih poslova remonta i popravki električnih mašina i uređaja.

Dobro obučen i profesionalno specijalizovan kadar, uz poznavanje najsavremenije tehnologije i tehničkih normi, garantuju visok kvalitet izvršenih usluga.

Elektroremont A.D. je tehnički opremljen za  pružanje svih vrsta usluga, kako u savremeno opremljenim radionicama tako i na terenu.